Hulp bij administratie

Wanorde in de thuisadministratie kan vaak leiden tot problemen bij het niet tijdig betalen van rekeningen en uiteindelijk leiden tot financiële problemen. Die wanorde kan ontstaan door het wegvallen van een partner die in het verleden altijd de administratie deed. Of omdat u bezig bent met een analyse of therapie om emotioneel sterker te worden en hierdoor even niet de concentratie heeft. Wij bieden aanvullende hulp in de administratie zodat u zich beter kan richten op uw eigen herstel.

Onze hulp kan er als volgt uitzien:

  • Het bieden van hulp bij ordenen van de papieren mbt de administratie
  • Begeleiding bij het zelfstandig bijhouden van de geordende administratie
  • Het doornemen van de algemene post
  • Het telefoneren met instanties
  • Het bieden van hulp bij het invullen van formulieren
  • Het regelen en controleren van bank-/giroverkeer
HSP: Hoog sensitieve persoon

HSP is een afkorting voor High Sensitive Person. In Nederland noemen we het wel hooggevoelig/sensitief persoon. Deze persoon is gevoeliger voor indrukken en prikkels dan gemiddeld en hij/zij merkt meer details en signalen op. De indrukken die hij/zij op doet, worden uitgebreid en intensief gefilterd. Veel mensen bij elkaar/drukte of muziek dat hard staat kan voor een HSP al snel teveel zijn. Er treed dan overprikkeling op. Er zijn eigenlijk teveel prikkels voor deze persoon.

Lees hierover meer bij:

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/45382-high-sensitive-person-hsp-wat-is-het.html

Verliesverwerking

Bij verlies denken men meestal aan het overlijden van een dierbare of geliefde. Maar ook een echtscheiding, ongewenste kinderloosheid of functieverlies na een ongeluk kan heel ingrijpend zijn. Zo ingrijpend dat je er alleen niet meer uitkomt en begeleiding nodig hebt.

lees voor meer over verlies- en rouwverwerking op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rouwverwerking

Traumaverwerking

Een trauma ontstaat als gevolg van zeer extreme, sterke emoties die je geen eigen plekje hebt kunnen geven. Deze gevoelens blijven onverwerkt, en ze blijven in je hoofd. Zo vormen ze een steeds zwaarder wordende belasting, zowel geestelijk als lichamelijk. Op den duur gaat de gezondheid daar onder leiden.

Waardoor kunnen deze gevoelens ontstaan?

• Doordat men iets angstwekkends hebt gezien, of doordat men zelf iets

schokkends hebt meegemaakt.
• Deze gebeurtenis maakte je heel erg bang
• Tegelijk voelde men zich helemaal weerloos en machteloos
Vaak is het zo dat de echte traumaklachten pas (veel) later na de gebeurtenis zichtbaar worden.

Waaraan herken men een trauma?

• men denkt vaak terug aan die ene angstwekkende gebeurtenis,
• men herbeleeft keer op keer wat er gebeurde,
• men slaapt slecht en hebt regelmatig nachtmerries,
• men kan heel erg schrikken als er iets onverwachts gebeurt,
• men voelt zich vaak hopeloos, hulpeloos, machteloos
• men wilt niet denken of praten over wat er gebeurd is, en probeert gevoelens weg te stoppen,
• men is snel geïrriteerd of men heeft last van woede-uitbarstingen,
• men heeft concentratieproblemen,
• men is voortdurend uiterst alert omdat men een herhaling vreest

Co-dependency

Co-dependency is een diepgeworteld relatieprobleem. Een co-dependent is een persoon die emotioneel afhankelijk is van een ander om zijn gevoel van eigenwaarde te vergroten. De emotioneel afhankelijke persoon is de hele tijd gericht op de behoefte om nodig te zijn, ook al brengt dat pijn en lijden met zich mee voor zichzelf. Mensen die co-dependent zijn, houden de relatie ten koste van de eigen gezondheid in stand, kunnen geen nee zeggen en laten makkelijk over zich heen lopen. Ze vinden hun relatie belangrijker dan zichzelf en ze doen er alles voor om hun relatie in stand te houden. Ze zijn dwangmatig in hun handelingen, ten kost van zichzelf. Hun dwangmatigheid is namelijk hun verdedigingsmechanisme om de pijn die ze hebben te verbergen. Een co-dependente relatie kan bestaan uit twee mensen die allebei co-dependent zijn of uit een co-depentent persoon en diens partner met bijvoorbeeld een groot alcoholprobleem of een dwangmatige verslavingsstoornis.

Lees hier voor meer informatie:

http://www.leerwiki.nl/Wat_is_co-dependency

Spirituele begeleiding / Spiritualiteit

Spiritualiteit is de houding waarin je bewust bent dat je op zoek bent naar zingeving. Hierdoor kan een veranderingsproces van binnenuit op gang gezet worden. Spiritualiteit help je de dagelijkse problemen in een ruimer perspectief te plaatsen en de diepste zin en bedoeling in je leven te ontdekken. Hierdoor kun je de kwaliteit van je leven verbeteren.

Counseling

Counseling biedt manieren om contact te maken met onverwerkte gevoelens en emoties, die in het lichaam opgeslagen zijn. De counselingtechnieken werken simpel en direct: via lichaamstaal, associaties, drama e.d. worden deze gevoelens en emoties weer bewust. Door jezelf toe te staan ze volledig te ervaren en te uiten kun je deze, vaak pijnlijke, herinneringen alsnog integreren. Gevoelens van opluchting en inzicht zijn daarbij tekens dat je een laagje dieper ontspant, dat je weer wat meer bewust geworden bent.

De internationale definitie van Counseling.

Counseling vindt plaats wanneer een counselor een cliënt spreekt in een privé en vertrouwelijke omgeving om moeilijkheden die de cliënt ervaart of distress die de cliënt doormaakt of misschien algeheel ongenoegen met het leven of een gevoel van 'de weg kwijt zijn' en geen doel meer te hebben, te verkennen. Dit geschiedt altijd op verzoek van de cliënt, want niemand kan behoorlijk 'gestuurd' worden voor counseling.

Door attent, geïnteresseerd en geduldig te luisteren kan de counselor beginnen zich in te leven in de wereld van de cliënt en de problemen vanuit zijn/haar standpunt in te zien om hem/haar deze zodoende duidelijker te maken, mogelijk in te laten zien vanuit een ander standpunt. Counseling is een manier om keuzes, veranderingen of vermindering van verwarring te bewerkstelligen. Counseling is niet raadgeven of een cliënt aansporen een specifieke weg in te slaan. Counselors oordelen of veroordelen hun cliënten niet, noch buiten zij ze uit.

Stresscounseling

Bij stresscounseling wordt ervan uit gegaan dat alles wat de mens doet, denkt of zegt of bewust verzuimt te doen, te denken of te zeggen, gepaard gaat met een gevoel. Dat gevoel kan klachten veroorzaken. Als dat gebeurt bij mensen die een gezonde emotionele basis hebben, maar door omstandigheden tijdelijk het spoor even bijster zijn, is stresscounseling de meest effectieve manier om deze klachten te helpen verminderen. Soms is er geen pasklare oplossing voor de stress. Als dat het geval is, helpt de stresscounselor deze persoon om manager te worden van zijn probleem.

Bron: Stichting Counselling Nederland

http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/c/counselling.html

Coaching

Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Andere veelgebruikte termen voor het begeleiden van mensen zijn: supervisie, mentoring, counseling en therapie. De literatuur is niet eenduidig over een definitie van coaching. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.

Definitie: Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Vormen: Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben. Hieronder volgt een niet volledige opsomming.

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten ven het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van groei van binnenuit door bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties. Het gaat om verandering van binnenuit, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Lees meer op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching

Stresscounceling

Een stresscounselor *) werkt niet alleen aan competenties en gedrag, maar ook aan achtergronden.

Bij grotere stress heb je minder objectief overzicht over je eigen situatie. Er is dan meer nodig dan zuiver coaching. Hier is counseling op z´n plaats, want een counselor kijkt daarnaast ook naar achtergronden van je gedrag zoals de gevoelens, gedachten en overtuigingen die je hebt en die je blokkeren bij effectieve coping.

Bij stress-trajecten is kijken naar die achtergronden nuttig, want het feit dat je altijd maar door-en-door bent gegaan heeft waarschijnlijk veel van doen met die achterliggende overtuigingen, gedachten en gevoelens. Daarnaast werkt de counselor natuurlijk ook aan nieuwe competenties, praktische oplossingen, nieuwe gedrag en vaardigheden. Want het doel is bij stress-trajecten altijd genezing en coping: Dus dat je je weer fit voelt en goed toegerust bent met handvatten om de stressoren in de (werk)praktijk aan te gaan.

Met counseling wordt je bewust van waaruit je jouw keuzes maakt, van waaruit jij reageert op stressoren. Een goede counselor kan naadloos overgaan van counseling naar coaching en vice versa.

Wanneer een (stress-) counselor?

Het antwoord is eigenlijk al gegeven. Een stress-counselor is geschikt als je veel stress hebt, of bij een burn out. Natuurlijk kan een stresscounselor je ook helpen bij preventieve stress-trajecten of wanneer je stress nog niet heel hoog is opgelopen. Bij stress spelen vrijwel altijd persoonlijke achtergronden mee, en t.o.v. een coach heeft een counselor dan bij stress vaak een streepje voor.

Wacht niet te lang met counseling of coaching als je stress hebt. Laat je bij het zoeken naar een coach niet alleen leiden door wat anderen jou aanraden als coach of counselor, maar maak een afspraak om zelf te voelen of deze coach of counselor bij jouw past.

Vaak is een eerste kennismakingsgesprek gratis.

*) counsellor / counselling of counselor / counseling?

Er is verwarring of je nu counsellor en counselling of counselor en counseling moet schrijven. Als je op Engelstalige sites kijkt uit het Verenigd Koninkrijk, dan zie je beide schrijfwijzen in grote getale. Ook bij de diverse opleidingen vind je zowel counsellor als counselor. En in die teksten wordt duidelijk hetzelfde bedoeld: of er nou counselor of counsellor staat, men bedoeld een bepaald soort hulpverlener. Beide schrijfwijzen zijn dus blijkbaar ingeburgerd en betekenen hetzelfde. De schrijfwijze councilor (met een i) is beslist fout in de betekenis van hulpverlener, want dat is een lid van een (gemeente)raad en heeft niets met counselling te maken, hoewel de oorsprong van het woord waarschijnlijk hetzelfde is.

Gevonden op http://www.stress-counseling.nl/Stress-Burnout-Counseling/Stress-Counselor.html

Hypnotherapie

In de hypnotherapie wordt gebruikgemaakt van de hypnose voor bijvoorbeeld de behandeling van angst, reactieve depressie, irrationele angsten (fobieën), verslaving en andere psychische aandoeningen. Hypnotherapie kan ook helpen bij lichamelijke aandoeningen met een psychische achtergrond, zoals hoge bloeddruk, en bij het corrigeren van afwijkingen in de biochemie, bijvoorbeeld te hoge cholesterol- en urinezuurgehalte. Bovendien kan hypnotherapie een psychische verbetering tot stand brengen, zelfs als de desbetreffende patiënt zich van geen probleem bewust is. Correct toegepast zal de hypnotherapie niet alleen de belangrijkste klachten verhelpen, maar ook het gehele welbevinden van de patiënt herstellen. Dit positief verkregen effect kan een permanent karakter hebben en hoeft met de jaren niet weer af te nemen.

Hypnose wordt ook gebruikt als regressiemethode waarbij gepoogd wordt vanuit de reïncarnatiegedachte een patiënt de vorige levens te laten herbeleven om zodoende psychische stoornissen en problemen op te lossen.

Gevonden op http://www.encyclo.nl/begrip/Hypnotherapie

Wandeltherapie

Samen wandelen en praten in de vrije natuur. De rustgevende werking van de natuur helpt je om te luisteren naar je eigen gevoel. De lichamelijke inspanning maakt je hoofd leeg en zorgt voor afleiding. De energie komt meer in je voeten en je hoofd voelt leger en frisser.

Door te wandelen ontstress je, en je begeven in een andere omgeving zorgt er letterlijk voor dat je even "los komt" van alles om je heen.

Tijdens het wandelen kun je je gedachten de vrije loop laten en praten over alles wat je bezig houdt. Vaak is je hoofd na zo'n wandeling een stuk opgeruimder en heb je weer meer energie gekregen. Wat heel prettig kan zijn aan samen wandelen is dat het minder therapeutisch aanvoelt. Je zit niet tegenover elkaar om te "moeten" praten. Je wandelt, het gesprek loopt vanzelf en de therapie doet toch zijn werk.

Gesprekstherapie

Verzamelterm voor therapieën bij psychische problemen, waarbij een reeks gesprekken wordt gevoerd. Synoniem: psychoanalytische therapie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/begrip/gesprekstherapie